VUCHZ a.s.

Hořáky na nízkovýhřevná paliva typu HKP

Hořák typu HKP je plynový hořák s nuceným přívodem spalovacího vzduchu, určený pro spalování nízkovýhřevného směsného plynu s výhřevností cca 8000 kJ/Nm3. Hořák je vybaven stabilizačním plynovým hořákem typu SHI-B30E, který je provozován se zemním plynem. Provoz hořáku je řízen buď automatikou HKP WU 6022 nebo může být řízen ručně.
 
Hořák sestává se vzduchové skříně, plynového hořáku, stabilizačního plynového injektorového hořáku SHI-B30E, který je opatřen zapalovací elektrodou sloužící současně i jako hlídací. Hořák je vybaven regulačním ústrojím k přenosu otáčivého pohybu ze servopohonem ovládané vzduchové klapky na plynovou. Do vyzdívky pláště spalovací komory je zabudována hořáková tvarovka.
 
Hořáky jsou vyráběny ve dvou výkonových velikostech s nominálním výkonem 0,8 a 1,6 MW.
 

Použití:

Hořáky HKP jsou speciální a slouží pro spalování nízkovýhřevného směsného plynu s výhřevností cca 8000 kJ/Nm3.

Základní technické údaje

nominální výkon 1)

MW

0,8

1,6

maximální výkon

MW

1,0

2,0

regulační rozsah výkonu pro plyn

 

1 : 3

násobek stechiometrického poměru vzduchu pro plyn

 

1,15 až 1,4

teplota spalovacího vzduchu

oC

max. 350

hladina hluku

dB(A)

max,. 80

obsah CO ve spalinách 3)

mg/m3N

max. 100

obsah NOx ve spalinách 2) 3)

mg/m3N

max. 200

požadovaný podtlak ve spalovacím prostoru

Pa

50 až 200

přetlak zemního plynu pro stabilizační hořák

kPa

min. 60

max. 120

přetlak topného plynu pro maximální výkon hořáku 4)

kPa

6

přetlak spalovacího vzduchu pro max.výkon hořáku 2,4)

kPa

cca 2

hmotnost hořáku (bez hořákových tvarovek)

kg

150

180

 

1) Výkon hořáku lze na základě parametrů použitého paliva zvýšit.

2) Hodnoty jsou uvedeny pro teplotu spalovacího vzduchu 20 °C.

3) Hodnoty jsou uvedeny vpřepočtu na obsah 3% O2 ve spalinách, hodnoty NOx jsou vyjádřeny jako NO2.

4) Parametry platí pro nízkovýhřevné palivo (výhřevnost 8 MJ/Nm3), max. výkon hořáku a pro řízení hořáků automatikou.

CHETENG Engineering s.r.o.
NEOCHIM PLC Dimitrovgrad, Bulharsko
- pec 101-?, parní reforming
GIS 1360T
260
2012
Chempex-HTE a. s.
Česká rafinérská, a.s. rafinérie Kralupy
- modifikace stávajících hořáků na jednotce CCR
plynový hořák
6
2012
DEZA, a.s,
DEZA, a.s, Valašské Meziříčí
- hořák HPN-T1K, HPN-T2, HN-Te1, spalovna průmyslových odpadů
náhradní díly - vestavba
2
2012