VUCHZ a.s.

Hořáky s plochým plamenem typu HPP 1,1T

Hořáky typu HPP 1,1T jsou plynové s jmenovitým výkonem 1,1 MW. Jedná se o hořáky atmosférické (spalovací vzduch je nasáván tahem v peci) s částečným předmísením směsi plyn + spalovací vzduch. Jsou opatřeny stabilizačním plynovým injektorovým hořákem typu SHI-B15.
 
Hořák sestává se vzduchové skříně opatřené vzduchovým registrem, plynového injektorového hořáku opatřeného tlumičem hluku a stabilizačního plynového injektorového hořáku. Součástí hořáku je primární žárobetonová hořáková tvarovka.
 

Použití:

Jsou určeny pro vytápění trubkových ohřevných a reakčních pecí petrochemického průmyslu v případech, kdy je požadován plochý tvar plamene. Lze v nich spalovat různé druhy plynného paliva. Hořáky jsou opatřeny tlumiči hluku.
 
PCK Raffinerie GmbH Německo
PCK Raffinerie GmbH, Schwedt, Německo
- VISBREAKER pec O-101 ND pro hořáky HN-Te6
náhradní díly
2012

Základní technické údaje

nominální výkon 1)

MW

1,1

maximální výkon

MW

1,32

regulační rozsah výkonu

-

1 : 5

násobek stechiometrického poměru vzduchu

-

1,1 až 1,15

teplota spalovacího vzduchu

o C

okolní

hladina hluku

dB(A)

max. 85

obsah CO ve spalinách   2)

mg/m3N

max. 50

obsah NOx ve spalinách 2)    3)

mg/m3N

max. 150

požadovaný podtlak ve spalovacím prostoru

Pa

20 až 200

přetlak zemního plynu pro stabilizační hořák

kPa

50 až 100

přetlak topného plynu pro maximální výkon hořáku

kPa

100

hmotnost hořáku (bez hořákových tvarovek)

kg

83

rozměry

-

EV 963


1)     Výkon je uveden jako orientační.

2)     Hodnoty jsou uvedeny pro teplotu spalovacího vzduchu 20 °C.

3)     Hodnoty jsou uvedeny v přepočtu na obsah 3% O2 ve spalinách, hodnoty NOx jsou vyjádřeny jako NO2.