VUCHZ a.s.

Hořáky HPN-TeRs

Hořáky typu HPN-TeRs jsou kombinované olejoplynové hořáky s ručním řízením, se stabilizací plamene pomocí plynového injektorového stabilizačního hořáku a s nuceným nebo přirozeným přívodem spalovacího vzduchu. Hořáky s nuceným přívodem jsou opatřeny vnější tepelnou izolací. Hořáky s přirozeným přívodem jsou opatřeny tlumičem hluku.

Hořák sestává se vzduchové skříně, vzduchové klapky, hlavního plynového hořáku, olejového hořáku a stabilizačního plynového injektorového hořáku typu SHI-B15E. Stabilizační hořák je opatřen zapalovací elektrodou, která slouží současně i jako elektroda hlídací pro plamen stabilizačního hořáku. Na těleso hořáku je možno umístit snímač plamene hořáku. Plynné palivo je spalováno ve dvou stupních, čímž je dosažen nízký obsah kysličníků dusíku ve spalinách při spalování plynu. Součástí hořáku je keramická hořáková tvarovka. V hořácích lze spalovat běžné druhy topných plynů a olejů. Trysky plynového a olejového hořáku jsou navrhovány na základě konkrétních požadavků na výkon hořáků, přičemž se zohledňuje druh paliva. Uspořádání hořáku umožňuje snadnou demontáž plynových a olejových trysek. Demontáž olejového hořáku je možno provádět bez přerušení provozu hlavního plynového hořáku. Demontáž trysek hlavního plynového hořáku je možno provádět bez přerušení provozu olejového hořáku.

Kombinované hořáky

Hořáky jsou vyráběny ve čtyřech výkonových velikostech s nominálním výkonem 1,2 MW (hořák HPN-TeRs1,2), 2 MW (hořák HPN-TeRs2), 3,5 MW (hořák HPN-TeRs3,5) a 5,8 MW (hořák HPN-TeRs5,8).

Plynové hořáky

V případě, že není instalován olejový hořák, jedná se o plynový hořák typu HN-TeRs. Hořáky jsou vyráběny ve čtyřech výkonových velikostech s nominálním výkonem 1,2 MW (hořák HN-TeRs1,2), 2 MW (hořák HN-TeRs2), 3,5 MW (hořák HN-TeRs3,5) a 5,8 MW (hořák HN-TeRs5,8).

Olejové hořáky

V případě, že není instalován plynový hořák, jedná se o olejový hořák typu HP-TeRs. Hořáky jsou vyráběny ve čtyřech výkonových velikostech s nominálním výkonem 1,2 MW (hořák HP-TeRs1,2), 2 MW (hořák HP-TeRs2), 3,5 MW (hořák HP-TeRs3,5) a 5,8 MW (hořák HP-TeRs5,8).

Euromont Group a.s.
Česká rafinérská, a.s. rafinérie Litvínov
- úprava hořáků HPP T1,1 na peci 1392-B01-B04
HPP T1,1
42
2011

Základní technické údaje

Kombinované hořáky

 

HPN-TeRs1,2

HPN-TeRs2

HPN-TeRs3,5

HPN-TeRs5,8

Plynové hořáky

 

HN-TeRS1,2

HN-TeRs2

HN-TeRs3,5

HN-TeRs5,8

Olejové hořáky

 

HP-TeRs1,2

HP-TeRs2

HP-TeRs3,5

HP-TeRs5,8

nominální výkon 1)

MW

1,2

2,0

3,5

5,8

maximální výkon

MW

1,4

2,4

4,2

7

regulační rozsah výkonu pro plyn - topný plyn

 

1 : 5

regulační rozsah výkonu pro plyn - topný olej

 

1 : 3

koeficient přebytku vzduchu - topný plyn

 

1,05 až 1,15

koeficient přebytku vzduchu - topný olej

 

1,2

teplota spalovacího vzduchu

oC

max. 350

hladina hluku

dB(A)

max. 80

obsah CO ve spalinách pro topný plyn 2)

mg/m3N

max. 50

obsah CO ve spalinách pro topný olej 2)

mg/m3N

max. 100

obsah NOx ve spalinách pro topný plyn 2) 3) 4)

mg/m3N

max. 80

obsah NOx ve spalinách pro topný olej 2) 3) 4)

mg/m3N

max. 450

podtlak ve spalovacím prostoru

Pa

50 až 200

tlak topného plynu pro stabilizační hořák 5)

kPa, g

80 - 100

tlak topného plynu pro maximální výkon hořáku 5)

kPa, g

80 - 140

tlak topného oleje pro maximální výkon hořáku 5)

kPa, g

600 - 800

tlak atomizační páry pro olejový hořák

kPa,g

700 - 900

tlak spalovacího vzduchu pro max.výkon hořáku 2) (tvzd=20 °C)

Pa, g

500 - 800

hmotnost hořáku HPN-TeRs

(bez hořákových tvarovek)

kg

133

154

203

264

rozměry
-
EV 1145
New Cell New Cell

 

1) Výkon je uveden jako orientační.

2) Hodnoty jsou uvedeny pro teplotu spalovacího vzduchu 20 oC.

3) Hodnoty jsou uvedeny vpřepočtu na obsah 3% O2 ve spalinách, hodnoty NOx jsou vyjádřeny jako NO2.

4) NOx vzávislosti na chemickém složení

5) Hodnoty přetlaku paliva jsou uvedeny pro zemní plyn. Tento údaj je informativní, při použití jiných druhů paliv a jiných výkonů hořáku budou stanoveny konkrétní hodnoty v technických údajích hořáku. Při použití hořáku pro nižší hodnoty přetlaku paliv je nutno počítat se sníženým max. výkonem hořáku a somezeným regulačním rozsahem.


Zapálení hořáku, hlídání plamene

Zapálení hořáků se provádí stabilzačním hořákem. Pro zapálení stabilizačního hořáku se používá zapalovací (současně i jako hlídací) elektroda. Hořáky mohou být dodávány se zabezpečovací soupravou, která slouží pro zapalování a hlídání stabilizačního hořáku, rovněž i s hlídačem plamene hořáku.

V nezbytných případech může být použit přenosný zapalovací plynový hořák typu ZH1, který je připojen tlakovou gumovou hadicí na plynové potrubí pro stabilizační hořák.

ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o.
ArcelorMittal Ostrava
- nízkotermická úprava zaolejovaných okují a kalů
HKP 2 plynový hořák stabilizační hořák
1
2011

Provedení hořáku

Hořáky HPN-TeRs jsou znázorněny na schématu EV 1145.

Hořáky HPN-TeRs jsou smontovány z těchto částí:


▪    vzduchová skříň
▪    vzduchová klapka
▪    hlavní plynový hořák
▪    olejový hořák
▪    stabilizační hořák  (typ SHI-B15E)
▪    hořáková tvarovka

NOX CONTROL, s.r.o.
MND a.s.
- plynové hořáky pro Kotel K03 k ohřevu zemního plynu a ropy
HI 150A
2
2011
Chempex-HTE a. s.
Syria II
- Hot Oil Heater GH-651
HN-TeRs3,5
4
2011