VUCHZ a.s.

Hořáky „ULTRA LOW-NOX“ typu HPN-TeR

Hořáky typu HPN-TeR patří do skupiny hořáků speciálních. Jedná se o hořáky, které jsou konstrukčně spojeny s příslušným technologickým zařízením. Jsou používány v převážné míře pro vytápění průmyslových trubkových pecí a spalovacích komor, a to především v oblasti chemického a petrochemického průmyslu.

Hořáky typu HPN-TeR jsou kombinované olejoplynové hořáky s ručním řízením, se stabilizací plamene pomocí plynového injektorového stabilizačního hořáku, s vnitřní recirkulací spalin a s nuceným přívodem spalovacího vzduchu. Stabilizační hořák je opatřen zapalovací elektrodou, která slouží zároveň i jako elektroda hlídací pro připojení k elektrojiskrovému zapalovacímu a hlídacímu zařízení. Hořáky slouží ke spalování topných plynů, plynných a kapalných paliv rafinérského původu a topných olejů.

V případě, že není instalován olejový hořák, jedná se o plynový hořák typu HN-TeR. V případě, že není instalován plynový hořák, jedná se o olejový hořák typu HP-TeR.

Chempex-HTE a. s.
Mozyr Bělorusko
- pec ?-150N předehřevu horkého proudu kolony K-150 N
HPN-TeRs3,5
sada
2012

Základní parametry hořáků:

Kombinované hořáky

 

HPN-TeR1,2

HPN-TeR2

HPN-TeR3,5

HPN-TeR5,8

Plynové hořáky

 

HN-TeR1,2

HN-TeR2

HN-TeR3,5

HN-TeR5,8

Olejové hořáky

 

HP-TeR1,2

HP-TeR2

HP-TeR3,5

HP-TeR5,8

nominální výkon 1)

MW

1,2

2,0

3,5

5,8

maximální výkon

MW

1, 4

2,4

4, 2

7, 0

regulační rozsah výkonu pro plyn - topný plyn

-

1 : 5

regulační rozsah výkonu pro plyn - topný olej

-

1 : 3

koeficient přebytku vzduchu - topný plyn

-

1,05 - 1,15

koeficient přebytku vzduchu - topný olej

-

1,2

teplota spalovacího vzduchu

oC

max. 350

hladina hluku LA

dB( А)

max. 8 0

podtlak ve spalovacím prostoru

Pa

50 - 200

tlak topného plynu pro stabilizační hořák 3)

kPa, g

80 - 120

tlak topného plynu pro maximální výkon hořáku 3)

kPa, g

100 - 140

tlak topného oleje pro maximální výkon hořáku 3)

kPa, g

800

tlak atomizační páry pro olejový hořák

kPa, g

900

tlak spalovacího vzduchu pro max.výkon hořáku 2)

(tvzd=20 °C)

Pa, g

800

hmotnost hořáku - HPN-TeR (bez hořákových tvarovek)

kg

145

169

221

300

rozměry

-

EV 1102

1) Výkon je uveden jako orientační.

2) Hodnoty jsou uvedeny pro teplotu spalovacího vzduchu 20 oC.

3) Hodnoty přetlaku paliva jsou uvedeny pro zemní plyn. Tento údaj je informativní, při použití jiných druhů paliv a jiných výkonů hořáku budou stanoveny konkrétní hodnoty v technických údajích hořáku. Při použití hořáku pro nižší hodnoty přetlaku paliv je nutno počítat se sníženým max. výkonem hořáku a somezeným regulačním rozsahem.


Emise

Palivo: Zemní plyn

 

Teplota spalovacího

°C

20

160

250

300

vzduchu

 

M

G

M

G

M

G

M

G

NOx

mg/Nm3

30

80

50

80

57,8

100

72,5

100

CO

mg/Nm3

5

50

1

50

6

50

0

50

 

 

Palivo: Lehký topný olej

 

Teplota spalovacího

°C

20

vzduchu

 

M

G

NOx

mg/Nm3

136,6

300

CO

mg/Nm3

1

100

 

Palivo: Těžký topný olej

 

Teplota spalovacího

°C

20

vzduchu

 

M

G

NOx

mg/Nm3

400

450

CO

mg/Nm3

10

150

 

Poznámka: emise přepočteny na 3 % O2

M - měřené hodnoty

G - garantované hodnoty


Chempex-HTE a. s.
AB Mazeikiu Nafta ORLEN Litva
- stabilizační hořák pro hořák na peci KR-201 na jednotce LK-2 - Naphta Hydrotreater Fired Heater
SHI-B15E
6
2011
Česká rafinérská, a.s.
Česká rafinérská, a.s. Refinery Litvínov
- AVD, pec 3420-B01
Gas Burner
15
2011