VUCHZ a.s.

Historie firmy

Tradice akciové společnosti VUCHZ sahá do roku 1958, kdy byl založen Výzkumný ústav Královopolské strojírny Brno a od roku 1965 se stal jako Výzkumný ústav chemických zařízení součástí trustu CHEPOS, který prováděl výzkum a vývoj technologií především pro chemický, petrochemický a potravinářský průmysl a mohl tak úspěšně vyrábět a dodávat technologické celky do řady zemí světa.
 
Koncem roku 1990 byla založena akciová společnost VUCHZ, jako právní nástupce bývalého výzkumného ústavu. Při svém vzniku využila znalostí a dlouholetých zkušeností svých techniků a inženýrů, řady patentů a know-how, moderně vybavených zkušeben a poloprovozů a v neposlední řadě také dílenských provozů, kde vznikala řada unikátních prototypů.
 
V současnosti je VUCHZ inženýrská a dodavatelská akciová společnost, která provádí vývoj, dodávky zařízení a technologických linek pro chemický průmysl, potravinářský průmysl a ekologii. VUCHZ, a. s. má své stálé místo na tomto trhu a úspěšně konkuruje renomovaným světovým firmám.