VUCHZ a.s.

FARMACIE

Galena, a. s., Opava
Návrh, výroba a dodávka kolony, filmové rotorové odparky, cirkulační odparky a kondenzátorů na výrobu cyklosporinu.
pHplus, s.r.o.
Procesní návrh technologického uzlu „Rektifikační kolona na regeneraci isopropanolu“, dodávka kolony, zpracování programu pro sběr dat a řízení kolony pro CPN spol. s r.o.