VUCHZ a.s.

EKOLOGIE

OKSES Invest, Minsk, Bělorusko
Zpracování realizační dokumentace pro výstavbu čistírny odpadních vod pro 11 000 ekvivalentních obyvatel.
TOMA, a. s., Otrokovice
Výroba a dodávka aparátů pro linku na komplexní zpracování biologicky rozložitelných odpadů.
PETKA CZ, a. s., Brno Modřice
Projekt, dodávka a montáž aparátů pro linku na zpracování PET lahví.
ATEKO, a.s., Hradec Králové
Dodávka vestaveb absorpčních kolon
RAFAKO, Ratiboř, Polsko
Koncepce modernizace spalovny průmyslových odpadů o kapacitě 600kg/hod a 1.500 kg/hod v rafinerii ORLEN, Polsko.
PSP ENGINEERING a. s. Přerov
Návrh, výroba a dodávka hořákového systému pro ohřev recirkulujících spalin z kalcinátoru spalovací komory, místo provedení – Fosfa Poštorná.
Nová Huť, a. s., Ostrava
Unikátní prototypové zařízení pro zpracování okují a okujových kalů. Tento odpad z hutní výroby je tepelně zpracován a využíván jako vysoce jakostní surovina pro vysoké pece. Návrh technologie, projekt a dodávka zařízení.
Nafta Gbely a. s., Slovensko
Projekt a dodávka kompletní dospalovací komory včetně hořáků pro spalování doprovodných plynů těžení nafty.
EKO-TOP, Rzeszów, Polsko
Spalovna průmyslových odpadů 1500 t/rok, projekt, dodávka, uvedení do provozu
Česká Zbrojovka, a. s., Uherský Brod
Návrh technologie, projekt a dodávka zařízení pro likvidaci etanolu.
Koh-i-noor, a. s. České Budějovice
Projekt a dodávka vícestupňové vypírky spalin včetně stavebních objektů pro stávající spalovnu Hoval Schiestl.
Fatra, a. s. Napajedla
Projekt a dodávka kompletního zařízení pro termické zneškodňování exhalací z výroby PVC krytin a zařízení pro ohřev termooleje pro tuto linku.
Benzina a.s., Cerekvice
Výstavba spalovny tuhých a kapalných průmyslových odpadů s rotační pecí, dospalovací komorou a vícestupňovou mokrou vypírkou včetně systému měření a regulace. Kapacita 200 kg/hod.
VOP Nový Jičín
Výstavba spalovny tuhých a kapalných průmyslových odpadů s rotační pecí, dospalovací komorou, vícestupňovou mokrou vypírkou a fluidní sušárnou zaolejovaných kalů včetně systému měření a regulace. Kapacita 200 kg/hod.
DEZA, a. s., Valašské Meziříčí
Dodávka spalovny průmyslových odpadů 10 kt/rok tuhých a kapalných průmyslových odpadů s rotační pecí, dospalovací komorou, vícestupňovou mokrou vypírkou.