VUCHZ a.s.

LIHOVARY

SWP a. s.
Zahájení prací na realizaci výstavby „ BIOETANOLOVÝ ZÁVOD V HORNÍ SUCHÉ“, s kapacitou 80.000 tun bezvodého bioetanolu za rok, jako generální dodavatel a nositel technologie.
Chematur Engineering, Švédsko
Zpracování realizační dokumentace provozního souboru „Hydrolýza“ před dokončením pro PLP a. s., biotenalový závod Trmice.
Jaunpagasts Plus, Iecava, Lotyšsko
Rozšíření kapacity stávajícího lihovaru na celkový výkon 350 hl/d a.a. v kvalitě líh bezvodý do paliv. Uvedení do provozu 11/2008.
PI Promstrojprojekt, Almaty, Kazachstán
Projekt pro stavební povolení pro výstavbu závodu na výrobu bioetanolu o kapacitě 100.000 tun za rok. 11/2008
BI Projekt Astana, Kazachstán
Projekt pro stavební povolení pro výstavbu závodu na výrobu biodieselu o kapacitě 100.000 tun za rok. 11/2008
BGV, s.r.o. Hniezdné, Slovenská republika
Rozšíření kapacity stávajícího lihovaru na celkový výkon 350 hl/d a.a. velejemný líh. Uvedení do provozu 12/2007.
GAS Família s.r.o., Stará Ľubovňa, Slovenská republika
Zpracování projektu pro stavební povolení na výstavbu závodu na výrobu etylalkoholu a vína.
Noventa, s.r.o., Ujčov
Dodávka, montáž a uvedení do provozu zesilovací kolony s příslušenstvím.
Jaunpagasts Plus, Virbi, Lotyšsko
Dodávka destilační jednotky a jednotky na odvodnění lihu o kapacitě 200 hl/d a.a. v kvalitě líh velejemný nebo líh bezvodý.
Jaunpagasts Plus, Iecava, Lotyšsko
Dodávka destilační jednotky a jednotky na odvodnění lihu o kapacitě 150 hl/d a.a. v kvalitě líh bezvodý do paliv.
BGV, Stará Ľubovňa, Slovenská republika
Dodávka „na klíč“ technologické části obilného lihovaru o kapacitě 150 hl/d a.a. v kvalitě velejemný líh a s možností výroby 150 hl/den bezvodého lihu.
IRAF Bratislava s.r.o., Slovenská republika
Dodávka jednotky na výrobu bezvodého lihu o kapacitě 150 hl/d a.a.
Moravský lihovar Kojetín, a. s. (býv. Seliko, a. s. závod Kojetín)
  • Projekt rekonstrukce lihovaru s kapacitou 600 hl/d a. a.:
  • Rekonstrukce odpařovací stanice na zahušťování melasových lihovarských výpalků a dodávka nové 6-ti stupňové odpařovací stanice pro zahušťování melasových lihovarských výpalků
  • Montáž destilační části lihovaru
  • Projekt, dodávka a montáž systému měření, řízení a regulace a silnoproudu lihovaru
ARAJ I, Lisakovsk, Kazachstán:
Výstavba obilného lihovaru s kapacitou 250 hl/d a. a.
ARAJ II,Lisakovsk, Kazachstán:
Dodávka technologie pro obilný lihovar o kapacitě 250 hl/d absolutního alkoholu, opakovaná dodávka technologie bez projektu a bez montáže.
ZNOK-POL-B, Polsko:
Projekt technologické části obilného lihovaru s kapacitou 900 hl/d a.a. bezvodého lihu,
BIOFERM, a.s., Kolín:
Rekonstrukce odpařovací stanice na zahušťování melasových lihovarských výpalků
Perpet, s.r.o.Hradec Králové:
Projekt lihovaru s kapacitou 40 hl/d a. a.

 

BGV, s.r.o. Hniezdné, Slovenská republika
Rozšíření kapacity stávajícího lihovaru na celkový výkon 350 hl/d a.a. velejemný líh. Uvedení do provozu 12/2007.

GAS Família s.r.o., Stará Ľubovňa, Slovenská republika
Zpracování projektu pro stavební povolení na výstavbu závodu na výrobu etylalkoholu a vína.

Noventa, s.r.o., Ujčov
Dodávka, montáž a uvedení do provozu zesilovací kolony s příslušenstvím.

Jaunpagasts Plus, Virbi, Lotyšsko
Dodávka destilační jednotky a jednotky na odvodnění lihu o kapacitě 200 hl/d a.a. v kvalitě líh velejemný nebo líh bezvodý.

Jaunpagasts Plus, Iecava, Lotyšsko
Dodávka destilační jednotky a jednotky na odvodnění lihu o kapacitě 150 hl/d a.a. v kvalitě líh bezvodý do paliv.

BGV, Stará Ľubovňa, Slovenská republika
Dodávka „na klíč“ technologické části obilného lihovaru o kapacitě 150 hl/d a.a. v kvalitě velejemný líh a s možností výroby 150 hl/den bezvodého lihu.

IRAF Bratislava s.r.o., Slovenská republika
Dodávka jednotky na výrobu bezvodého lihu o kapacitě 150 hl/d a.a.

Moravský lihovar Kojetín, a. s. (býv. Seliko, a. s. závod Kojetín)
  • Projekt rekonstrukce lihovaru s kapacitou 600 hl/d a. a.:
  • Rekonstrukce odpařovací stanice na zahušťování melasových lihovarských výpalků a dodávka nové 6-ti stupňové odpařovací stanice pro zahušťování melasových lihovarských výpalků
  • Montáž destilační části lihovaru
  • Projekt, dodávka a montáž systému měření, řízení a regulace a silnoproudu lihovaru

ARAJ I, Lisakovsk, Kazachstán:
Výstavba obilného lihovaru s kapacitou 250 hl/d a. a.
 
ARAJ II,Lisakovsk, Kazachstán:
Dodávka technologie pro obilný lihovar o kapacitě 250 hl/d absolutního alkoholu, opakovaná dodávka technologie bez projektu a bez montáže.
 
ZNOK-POL-B, Polsko:
Projekt technologické části obilného lihovaru s kapacitou 900 hl/d a.a. bezvodého lihu,
 
BIOFERM, a.s., Kolín:
Rekonstrukce odpařovací stanice na zahušťování melasových lihovarských výpalků
 
Perpet, s.r.o.Hradec Králové:
Projekt lihovaru s kapacitou 40 hl/d a. a.