VUCHZ a.s.

CHEMIE, PETROCHEMIE

EUROMONT Group a.s.
Úprava hořáků HPP 1,1T na peci 1392-B01-B04 pro Českou rafinerskou, a. s.
PARAMO, a. s.
Zpracování projektové dokumentace a získání stavebního povolení pro akci „Výroba TDAE a obnova výroby základových olejů“
ZVU Engineering a.s., Hradec Králové
Vypracování návrhu montované části vestavby odhaněče čpavku, výroba a dodávka montovaných můstkových pater odhaněče čpavku pro TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
DEZA, a. s., Valašské Meziříčí
Přepočet procesu destilace, dodávka můstkových pater do kolon
ZVU Engineering a.s., Hradec Králové
Návrh benzolového odhaněče a dodávka můstkových pater pro Třinecké železárny
GIG, Rakousko
Trvalé provádění testů na zkušebně odparek ve VUCHZ, a. s. pro chemický a farmaceutický průmysl.
PROKOP ENGINEERING Brno
Zhotovení a dodávka kolony a vnitřních vestaveb pro kolony, místo provedení – rafinerie Petrochema Dubová a.s., Slovenská republika
PSP ENGINEERING a. s. Přerov
Návrh, výroba a dodávka hořákového systému pro ohřev recirkulujících spalin z kalcinátoru spalovací komory, místo provedení – Fosfa Poštorná.
Nová Huť, a. s., Ostrava
Unikátní prototypové zařízení pro zpracování okují a okujových kalů. Tento odpad z hutní výroby je tepelně zpracován a využíván jako vysoce jakostní surovina pro vysoké pece. Návrh technologie, projekt a dodávka zařízení.
Galena, a. s., Opava
Návrh, výroba a dodávka kolony, filmové rotorové odparky, cirkulační odparky a kondenzátorů na výrobu cyklosporinu.
Gbely a. s., Slovensko
Projekt a dodávka kompletní dospalovací komory včetně hořáků pro spalování doprovodných plynů těžení nafty.
Koramo a.s., Kolín
Dodávka silikagelových uzávěrů ke skladovacím nádržím.
Česká Zbrojovka, a. s., Uherský Brod
Návrh technologie, projekt a dodávka zařízení pro likvidaci etanolu.
CMP a.s., Nové Město
Projekt a dodávka zařízení pro lití kaprolaktamu - modernizace provozu.
ABB EJF, a. s., Brno
Kompletní repase strojů na tlakové lití.