VUCHZ a.s.

JADERNÁ ENERGETIKA

ÚJV Řež, a. s.: Общественный тендер: „POTENCIÁL 2“
поставкa технологии по выпариванию жидких радиоактивных отходов (RAO) и оборудование подеконтаминации RAO путем абразивного истирания.Разработка технологии, управление проектами и поставка под ключ. Начало активной работы 09/2014.


 
VUJE Trnava a. s., Slovensko
Zpracování návrhové a realizační dokumentace provozního souboru PS 19 „Chemické a radiochemické laboratoře“ a zahájení dodávek pro Slovenské elektrárne, a. s., dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce.
VUJE a.s. Trnava, Slovensko
Dodávka technologické části provozních souborů Odpařovací stanice a Bitumenace pro akci Finální zpracování kapalných radioaktivních odpadů pro SE, a.s. Atómové elektrárne Mochovce a.s.
International Atomic Energy Agency, Rakousko
Výroba boxů pro třídění a dekontaminaci slabě radioaktivního odpadu, dodávka pro úložiště jaderných odpadů v Sýrii, Bangladéši a Íránu.
VUJE Trnava, a. s., Slovensko
Provedení experimentů odstřeďování kalů a sorbentů.
SLOVRIA a. s. Trnava, Slovensko
Projekt, dodávka a montáž kónické sušárny pro jadernou elektrárnu Jaslovské Bohunice.
VUJE Trnava a. s., Slovensko
Technické úpravy na lince sypkých materiálů, projekt, výroba a montáž, místo provedení: - JE Jaslovské Bohunice.
Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava a.s.
Projekt, dodávka, montáž a uvedení do provozu linky sypkých materiálů v rámci projektu „Vyriaďovanie JE A-1 - I. etapa“.
Branko a.s. Konstruktiva Group, Praha
Projekt, realizace a dodávka aktivní kanalizace pro Nemocnici na Homolce