VUCHZ a.s.

Stropní hořáky s nízkou tvorbou NOx typu PHP-1A

Hořáky typu PHP-1A jsou plynové hořáky s nominálním výkonem 1,18 MW, s nuceným přívodem předehřátého spalovacího vzduchu. Jsou opatřeny stabilizačním plynovým injektorovým hořákem typu SHI-PV18.
 
Hořák sestává se vzduchové skříně, plynového hořáku a stabilizačního plynového injektorového hořáku. Na přírubu plynového hořáku je možno umístit snímač plamene hlavního hořáku.
 
Plynné palivo je spalováno ve dvou stupních (systém Staged Fuel) a je tak dosažen nízký obsah kysličníků dusíku ve spalinách při spalování plynu. Součástí hořáku je primární žárobetonová hořáková tvarovka. Při použití předehřátého spalovacího vzduchu je hořák opatřen vnější tepelnou izolací.
 

Použití:

Hořáky PHP-1A jsou určeny pro vytápění trubkových ohřevných a reakčních pecí petrochemického průmyslu, a to převážně jako stropní hořáky. Použitím systému postupného spalování plynného paliva je dosaženo velmi nízkého obsahu NOx ve spalinách. Lze v nich spalovat různé druhy plynného paliva.

Základní technické údaje

nominální výkon 1)

MW

1,18

maximální výkon

MW

1,4

regulační rozsah výkonu

1 : 5

násobek stechiometrického poměru vzduchu

1,05 až 1,15

teplota spalovacího vzduchu

o C

max. 350

hladina hluku

dB(A)

max. 80

obsah CO ve spalinách 2)

mg/m3N

max. 50

obsah NOx ve spalinách 2) 3)

mg/m3N

max. 80

požadovaný podtlak ve spalovacím prostoru

Pa

20 až 200

přetlak zemního plynu pro stabilizační hořák

kPa

50 až 100

přetlak topného plynu pro maximální výkon hořáku

kPa

125

přetlak spalovacího vzduchu pro max.výkon hořáku 2)

Pa

550

hmotnost hořáku (bez hořákových tvarovek)

kg

133

rozměry

-

EV 1055


1)     Výkon je uveden jako orientační.

2)     Hodnoty jsou uvedeny pro teplotu spalovacího vzduchu 20 oC.

3)     Hodnoty jsou uvedeny v přepočtu na obsah 3% O2 ve spalinách, hodnoty NOx jsou vyjádřeny jako NO2.


NOX CONTROL, s.r.o.
MND a.s.
- plynové hořáky pro Kotel K03 k ohřevu zemního plynu a ropy
HI 150A
1
2012
PCK Raffinerie GmbH Německo
PCK Raffinerie GmbH, Schwedt, Německo
- VISBREAKER, pec O-101 stabilizační hořák pro hořák HPN-TeU
SHI-PV18EU
2
2012