VUCHZ a.s.

Stropní hořáky typu GIS 1360T

Hořáky typu GIS 1360T jsou určeny pro spalování plynu - zemního a rafinérského plynu.

 

Hořák GIS 1630T je plynový injektorový hořák s částečným předmíšením plynu a vzduchu a se sekundárním spalovacím vzduchem. Hořák na peci je umístěn vertikálně na stropu pece, plamen směřuje seshora dolů.

 

Hořák GIS 1360T je znázorněn na výkrese EV 1355. Hořák GIS 1360T je smontován z těchto částí:

 

        vzduchová skříň

        plynový hořák

        tlumič hluku primární

        tlumič hluku sekundární

        hořáková tvarovka

 

 

Vzduchová skříň sestává z příruby 1, pevného   vzduchového registru 2, pohyblivého vzduchového   registru 3 ovládaného pomocí dvojice pák 4, na jedné páce se nachází ukazatel 5, který indikuje na stupnici 6 polohu pohyblivého vzduchového registru. Na přírubě   vzduchové skříně   se nachází zapalovací otvor, který je možno zakrýt víčkem 7, jehož poloha se zajistí křídlatou maticí 8 a dále se zde nachází pozorovací otvor zakrytý víčkem 9 se sklem 10. Vzduchová skříň je uložena na těsnění 11 položeném na hořákové tvarovce. Na přírubě vzduchové skříně je umístěn tovární štítek 12.

 

Plynový hořák sestává z příruby 14, směšovače 15, difuzoru 16, příruby 17, která je připevněna ke vzduchové skříni pomocí šroubového spojení 19 a hořákové hlavy 18. Na přírubě (14) se nachází vstupní   plynové těleso 20 s  otočnou přírubou 30, uchycené   přírubou 21 pomocí šroubového spojení 23 k přírubě (14). Ve vstupním plynovém tělese je zašroubována plynová tryska 22. Na směšovači (15) se nachází clona 25 sloužící pro regulaci množství primárního spalovacího vzduchu, poloha clony je ovládána pomocí táhla 26, které je ke cloně upevněno pomocí šroubového spojení 27. Polohu clony lze nastavit v šesti stupních. Potřebná poloha se zajistí jednak pomocí západkového mechanismu 28, a dále se zajistí pomocí křídlového šroubu 29.

 

Poznámka:    ukazatel na táhle v poloze 0 - vstup vzduchu plně uzavřen

                   ukazatel na táhle v poloze 5 - vstup vzduchu plně otevřen

 

Tlumič hluku primární sestává z pláště 33 a příruby 34, za kterou je tlumič uchycen k přírubě (17) plynového hořáku pomocí křídlových matic 36. Tlumič je uvnitř vyložen zvukoizolační vrstvou 35.

 

Tlumič hluku sekundární je dvoudílný a sestává ze dvou plášťů 39   uchycených k přírubě (14) plynového hořáku držáky 40 pomocí šroubového spojení (19 j Obě poloviny tlumiče jsou k sobě   sešroubovány pomocí šroubového spojení 41.Tlumič je uvnitř vyložen zvukoizolační vrstvou 42.

 

Součástí hořáku je hořáková tvarovka 45 uložená ve vyzdívce stropu pece. Tvarovka je z materiálu s minimálními objemovými změnami a dobrou odolností vůči změnám teplot.

Základní technické údaje

nominální výkon hořáku 1)

MW

0,44

maximální (design) výkon hořáku 1)

MW

0,52

regulační rozsah

-

1 : 4

přívod spalovacího vzduchu

-

tahem v peci

koeficient přebytku spalovacího vzduchu

%

15

teplota spalovacího vzduchu

o C

okolní

hladina hluku

dB А

85

emise CO 2)

mg / Nm 3

max. 50

emise NOx ( NO2) 2) 3)

mg / Nm 3

max. 200

požadovaný podtlak u hořáku

Pa

50

tlak topného plynu na hořáku 4 )

kPa , g

50 až 100

hmotnost (bez tvarovky)

kg

30

rozměry

-

EV 1 355


1)   Výkon je uveden jako orientační.

2)   Hodnoty jsou uvedeny pro teplotu spalovacího vzduchu 20 oC.

3)   Hodnoty jsou uvedeny v přepočtu na obsah 3% O2 ve spalinách, hodnoty NOx jsou vyjádřeny jako NO2.      

4)   Pro maximální výkon hořáku.


Zapálení hořáku, hlídání plamene

Zapálení hořáků se provádí přenosným zapalovacím plynovým hořák typu ZH1 nebo pomocí přenosného elektrického zařízení.