VUCHZ a.s.

Zkušebna hořáků VUCHZ, a. s

Všechny vyráběné a dodávané hořáky byly vyvinuty ve VUCHZ, a. s. a odzkoušeny na vlastní zkušebně hořáků. 
 
Zkušebna hořáků je vybavena ověřovacím zařízením. Základními prvky tohoto zařízení jsou tři válcové, vodou chlazené zkušební komory. Dvě z nich jsou umístěny horizontálně (2 MW a 4 MW), třetí komora je vertikální (6 MW ). Komory jsou vzduchotěsné, aby bylo zamezeno přisávání tzv. falešného vzduchu. Odstíněním vnitřního povrchu komor tepelně-izolační vrstvou je docíleno přiblížení tepelných podmínek zkoušky skutečným podmínkám v pecích, do kterých budou hořáky instalovány. Pro zkoušky hořáků s nuceným přívodem předehřátého spalovacího vzduchu je na zkušebně instalován ohřívač, umožňující předehřátí vzduchu do 350 °C. Pro zkoušky olejových rozprašovačů s parní atomizací paliva je instalován vyvíječ páry s možností redukce tlaku a teploty páry dle potřeb zkoušek. Pro účely zkoušek je k dispozici směšovací stanice s možností směšování zemního plynu, dusíku a vodíku. Zkušebna je vybavena potřebnými měřícími a regulačními přístroji.
 
Je určena pro:
 
  • ověřování návrhů hořáků
  • ověření funkce rekonstruovaných hořáků před jejich znovuuvedením do provozu
  • zkoušky hořáků
 
 
NOX CONTROL, s.r.o.
MND a.s.
- plynové hořáky pro Kotel K03 k ohřevu zemního plynu a ropy
HI 150A
2
2012